۴ مطلب با موضوع «سودا» ثبت شده است

من مات من العشق فقد مات شهید

من مات من العشق فقد مات شهید - خیالباف - استنسیل - گرافیتی - قلب فروشی - A+ -  سی ساله - یکبار شکسته - ماهی

ادامه مطلب...
۲۶ شهریور ۹۴ ، ۰۰:۰۱ comment

و غزل های روان ما را بس

و غزل های روان ما را بس - خیالباف

به فصل های آخر کتاب علوم چیزی نمانده. تنها خواهش اینکه یک تانک چیفتن انگلیسی کرایه کن و از همان پایین بزن که یا پنیر بیافتد یا حداقل سر ظهری، یک دهن مرغ سحر برایت بخوانم. این بالا حس بودا را دارم که قرار است بیافتد پایین درخت و همانجا نشسته ورزش را بیخیال شود. امروز غزل ترین حافظ جهانم با قافیه هایی استوار، به انضمام عروض و وزن و کمی اضافه وزن. همانطور که پشت تانک نشستی، تو هم مثنوی ترین معشوقه ی جهان باش با وزنی به غایت صحیح و گلوله های ضد عقربه. گاهی باید نوشت لعنت به زمان اگر بگذرد و وقتی گذشت باز هم لعنت به زمان اگر نگذرد. خدایش نیامرزد مخترع دقیقه شمار را و این بالا که نمی شود عمو زنجیر باف را قند پهلو مهمان کرد. بگذار عمو همان پایین زنجیرش را ببافد و من این بالا، خیال زلف تو را. در فصل های آخر کتاب علوم ، قانون بقای ماده و انرژی بحث شده که البته قبلا طرح بوده و حالا مصوبه. به هر طریق گور پدر بی پدر بقا، که اگر یک نفر که خط اتوی شلوارش خربزه را قاچ می کند مرد بود قانون فنای لحظه را با دو فوریت می کشید صحن علنی. اینکاره نیستی جانم. از تانک پیاده شو یک سنگک بگیر که پنیر هست. من هستم. حتی چایی شیرین هم هست. بدو سنگک بگیر که فقط زمان نیست. همانطور که در صف ایستاده ای یادت باشد این بالا هوا به شدت اوایل دی ماه است و متاسفانه حتی ثانیه شمار هم سال هاست که اختراع شده.

۲۰ مرداد ۹۴ ، ۰۰:۰۱ comment

اقرا بسم رب زلف یار

اقرا بسم رب زلف یار  خیالباف

ظهر دی ماه آخرین سال قبل از رویتِ دوست، امین ترین جبرئیل، مزین به ششصد بالِ مرصع به دُر بر من ترین کافر نازل شد، که بخوان. ناموس اکبر شنید از منِ نافرمان که خواندن نمیدانم. عقلٍ اول، انگشت اشارت به کرسی سرخ سرسرای انتظار روانه کرد که شاهد شیراز ببین و بخوان به نام پروردگار این خم ابرو. بخوان به نام خالق این قصه ی گیسو. آنکه آفرید انسان را از دل  که رسول تویی، از امروز در هفت اقلیمِ کفر به رسالتِ دل بازی و دل واری. شاهِ جهان بر تو اعجازی نهاد که مکذبین رسالتت را نیکوترین برهان : شقُ الصدر. هر آنکه تو را دیوانه و ساحر خواند سینه ی خود بشکاف و دلِ دو نیم شده را نشان ده.

۲۹ تیر ۹۴ ، ۲۳:۲۳ comment