پسر رمینگتون بزرگ - خیالباف

 

پسر جوان، مایکل رمینگتون، تنها وارث کارخانه دار و سناتور معروف ریچارد رمینگتون، صاحب کارخانه جات اسلحه سازی رمینگتون است. یک مجموعه ماشین پول سازی با سود چهار بیلیون دلار در سال.حالا تقریبا دو هفته ای است، که مایکل تابلو نوشته های ضد جنگ دست میگیرد و علیه پدرش، ریچارد رمینگتون شعار می دهد. فقط برای اینکه با جولیا باشد.