'گرافیتی - - سیب زمینی - معدوم - آقای سیب زمینی - خیالباف - Graffiti - ماهی - streetart - irangraffiti - daydreamer

سرکار خانم سیب زمینی، با نهایت تاسف معدوم شدن ناگهانی همسر گرامیتان، آقای سیب زمینی را تسلیت عرض نموده و از خداوند برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای شما طول عمر خواهانم.

گرافیتی - استنسیل - آذر نود و چهار - تهران

- سیب زمینی - معدوم - آقای سیب زمینی - خیالباف - Graffiti - ماهی - streetart - irangraffiti - daydreamer