۳۹ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

Bran Castle Romania

Bran Castle Romania - خیالباف - daydreamer

ادامه مطلب...
۳۱ شهریور ۹۴ ، ۰۹:۱۰ comment

نخست وزیر یوزبان و گارد سلطنتی فداکار

نخستوزیر یوزبان و گارد سلطنتی فداکار - خیالباف

هیچ کارش مثل آدم نیست. یکی مثل پدر، عشق شکار کل و آهو، آنوقت این دیو وارونه کار، عشق یوز. هیچ وزیر و وکیلی هم جگرش را ندارد گوش این علقه ی مضغه را بپیچاند که بی پدر، عصر رادار و سینما و تله پورت است. کدام ابو حماری وسط این اقیانوس جرایدِ عشقِ بامبول سازی و یخه چاکی برای محیط زیست، هر هفته عکس شکار یوزش را سفارش میکند صفحه اول روزنامه شاهنشاهی. شما شنیده اید من دیده ام. جان عزیزت هر چه گفتم همینجا چال شود ها. تیر انداختنش هم مثل مملکت داریش دوزاری است. اشتر شوره خارتی تا به حال یک یوز هم خودش نزده. نخست وزیر چند دست پوست یوز دارد، رخت گارد سلطنتی میکند که وقت شکار، چهار دست و پا لای علف ها بچرند که اعلی حضرت به خیال یوز، تیر در کنند. بعد یک یوز قفس شده را تیر بزنند، لاشه را بکشند جلوی شاه که قدر قدرتا احسنت به این شکار. مردک اینقدر پشت گردنش پهن است که نمیفهمد خانه ی یوز، در و دشت است، نه باغ شاه. مگر زایشگاه یوزاست که هفته ای سه تا سقط کنی، باز بزاید. نخست وزیرهم جای مملکت داری، صبح تا شب سرش به جور کردن یوز و گاردی های سقط شده، گرم است. این هم شد شاه؟

۳۰ شهریور ۹۴ ، ۲۰:۲۶ comment

عجیب تر از داستان

عجیب تر از داستان - خیال باف

۳۰ شهریور ۹۴ ، ۰۷:۵۶ comment