۱۰ مطلب با موضوع «صورتگری» ثبت شده است

Kiki's Delivery Service

Kiki's Delivery Service

Kiki's Delivery Service -1989 - Hayao Miyazaki

ادامه مطلب...
۲۵ دی ۹۴ ، ۰۰:۰۱ comment

The Nightmare Before Christmas

The Nightmare Before Christmas -- خیالباف

ادامه مطلب...
۱۳ آذر ۹۴ ، ۰۱:۵۷ comment

From Up on Poppy Hill

From Up on Poppy Hill  - 2011 - Gorō Miyazaki

From Up on Poppy Hill  - 2011 - Gorō Miyazaki

ادامه مطلب...
۱۸ آبان ۹۴ ، ۰۰:۰۳ comment